شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ۰۷:۳۴ ۳۶
چچ

سازمان آرامستان ها اسلامشهر

سازمان آرامستان ها اسلامشهر یک سازمان دولتی است که در اسلامشهر و خیابان بهار واقع شده است. و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سماء اسلامشهر قرار گرفته است.

سازمان آرامستان ها اسلامشهر یک سازمان دولتی است که در اسلامشهر و خیابان بهار واقع شده است. و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سماء اسلامشهر قرار گرفته است.

آدرس کوتاه شده: