افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر
جمعه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ ۲۲:۵۰ ۳۹
طبقه بندی: سازمان آرامستان ها
چچ
افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

افتتاح مرکز آموزش تخصصی سازمان آرامستان ها شهرستان‌های تهران در اسلامشهر

آدرس کوتاه شده: